UTVECKLA FYSISKA OCH DIGITALA MILJÖER MED RÄTT INSIKTER

 

Förstå människors upplevelser av fysiska och digitala projekt i tidiga skeden för säkrare beslut och bättre resultat

 

 

 

 

Berndt Lundgren

berndt.lundgren@tailoredscales.com

Tomas Rönngren

tomas.ronngren@tailoredscales.com